Koupálo Janovičky

2. kolo workshopů „Biodiverzita“

27. září 2019 se uskutečnilo druhé kolo workshopů „Biodiverzita v česko-polském příhraničí“, tentokrát na vrcholu Góra Włodzicka nad vsí Świerki u Nowé Rudy. Góra Włodzicka je nejvyšší vrchol vrchoviny Góry Włodzickie, podél níž vede česko-polská hranice. Za příznivého počasí se z tohoto místa otevírá nádherný výhled na sousední příhraniční pohoří. Účastníci workshopu dojeli na úpatí hory, odkud se vydali pěšky na vrchol. Během výstupu zkoumali a pozorovali okolní přírodu. Na vrcholu hory řešili na čtyřech připravených stanovištích různé úlohy. Pod vedením lesníka a turistického průvodce si zopakovali své znalosti o společném příhraničním regionu, určovali azimut vybraných míst, zpívali české a polské turistické písničky, sestavovali a určovali vrstvy porostu ze sebraných rostlin, společně diskutovali a opékali si klobásy u ohně. Pomoc při realizaci workshopu poskytl turistický oddíl PTTK Nowa Ruda, starostenství Świerki, Lesní správa Jugów a Noworudská univerzita třetího věku. Pro nepřízeň počasí, déšť a mlhu, účastníci workshopu tentokrát nemohli obdivovat a malovat široké výhledy na okolní příhraniční pohoří, což měli původně v plánu. To jim ale nezabránilo ve společné práci a vzájemné komunikaci. Workshop byl ukončen společným obědem, předáním diplomů a poděkování. Další kolo workshopů proběhne v příštím roce v Janovičkách.


ZPĚT