Koupálo Janovičky

„Biodiverzita v česko-polském příhraničí“

12. června 2019 se uskutečnilo první kolo šestihodinových terénních ekologických workshopů „Biodiverzita v česko-polském příhraničí“ pro děti a mládež, kterého se zúčastnilo 20 osob z polské Nowé Rudy a 20 osob z českých obcí Machov, Lhota, Bezděkov, Suchý Důl a z Police nad Metují.

Místem konání akce bylo pohoří Wzgórza Włodzickie, aby mladí lidé mohli blíže poznat tuto část příhraničí. Workshop probíhal formou vycházky. Po úvodním seznamovacím programu v Muzeu J. Wittiga v Nowé Rudě se všichni společně vydali pěšky na přibližně 5 km vzdálený vrchol hory sv. Anny. Účastníci společně poznávali přírodu a krajinu pohraničí, pozorovali a zkoumali životní prostředí a své poznatky zaznamenávali na pracovní listy.

Jednotlivé připravené úlohy řešili ve čtyřčlenných česko-polských skupinách. Účastníci si vyměnili telefonní čísla a e-mailové adresy. Učitelé si vzájemně předávali zkušenosti z ekologické výchovy na obou stranách hranice. Navštívili Muzeum prof. Josepha Wittiga, kamenolom červeného pískovce a rozhlednu na hoře sv. Anny v Nowé Rudě, kde obdivovali a malovali okolní horská panorámata.


ZPĚT