Koupálo Janovičky

Naši polští kolegové – aneb poznejte naše sousedy

Nadace na obnovu Novorudzké země (Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej) je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je utvářet povědomí obyvatel o významu kultury, sportu a cestovního ruchu jako důležitého faktoru pro rozvoj města a regionu. Naším posláním je péče o kulturní dědictví, památky architektury a umění, jejich ochrana a renovace, podpora místních umělců a rozvoj regionální kultury a posílení jejích vztahů s národní a celosvětovou kulturou.

Již 28 let působíme v Nové Rudě v oblasti kultury, ochrany památek, vzdělávání, ochrany životního prostředí, propagace města a regionu. Pořádáme konference a výstavy a vydáváme publikace o kulturním dědictví města Nowa Ruda a Kłodzko. Provozujeme jediné muzeum na světě prof. Josepha Wittiga, vynikajícího německého teologa a spisovatele, narozeného v Nowé Rudě, a jeho úspěchy popularizujeme. V Kladské zemi jsme označili dvě kulturní stezky: „Stezka příběhů prof. Joseph Wittiga“ a „Duchovní a turistickou stezku bl. kněze Gerharda Hirschfeldera“, propagující nejkrásnější zákoutí Kladského pomezí.

Důležitou oblastí naší činnosti je vzdělávání dětí a mládeže pro udržitelný rozvoj, které realizujeme prostřednictvím provozování Sezónního centra pro environmentální vzdělávání ve Wittigově domě a seminářů průmyslové archeologie ve spolupráci s Nadací Otevřené technologické museum ve Vratislavi. Každoročně pořádáme studentský seminář „Problémy ochrany životního prostředí Novorudské země“, během něhož mladí lidé pozorují a zkoumají životního prostředí a současně formují své občanské postoje. Podporujeme také divadelní vzdělávání ve spolupráci s divadlem Williama Es ve Wałbrzychu pořádáním workshopů „Dotkni se divadla“. Ve městě každoročně pořádáme Dny evropského dědictví.

Spolupracujeme s univerzitami, muzei, mnoha nevládními organizacemi a místními samosprávami. Spoluorganizujeme Polsko-české dny křesťanské kultury, největší akci přeshraniční spolupráce tohoto typu na polsko-české hranici. Od založení Nadace spolupracujeme s Německem, bývalými obyvateli Nowé Rudy a Kladska v oblasti ochrany a propagace kulturního dědictví, což vyústilo v restaurování několika památek v Nowé Rudě: Loretanské kaple, Domu prof. J. Wittiga, domu Carla Ferchého, kostela Panny Marie Bolestné na Hoře Všech svatých v Nowé Rudě. Setkání s Němci, kteří sem přicházeli, pomohlo překonat vzájemný odpor a vybudovat porozumění a spolupráci. Sdílíme naše zkušenosti s jinými, mladšími organizacemi.

Rozvíjíme také spolupráci s Poláky ve východních pohraničních oblastech a mnoho let organizujeme pomoc obyvatelům města Lida v Bělorusku, kde jsme podporovali výstavbu nového kostela. Uspořádali jsme také několik výletů na Stezku Mickiewicze do Běloruska a Litvy a na Stezku trilogie na Ukrajinu.

Všechny tyto činnosti provádějí nadšenci dobrovolně.


ZPĚT