CZ | PL

Sportovní workshop

Na sklonku roku proběhl ještě v areálu na Janovičkách uskutečnil sportovní workshop. Dle podmínek počasí proběhl následovně :-).